Biografie
 

Geboren 31 december 1943 in Leeuwarden . Na een jeugd aan de rand van een middelgrote provinciestad
met een grote belangstelling voor het buiten zijn in de vrije natuur ben ik in 1962
naar de Academie voor Beeldende Kunsten Minerva in Groningen gegaan.

Hobby werd opleiding en opleiding werd beroep.

In 1966 ben ik afgestudeerd met als vakspecialisatie vrije grafiek (etsen lithografie houtsnede en zeefdruk )

Mijn vakspecialisatie van toen, met name het etsen , maakt nog steeds deel uit van mijn oeuvre . Tijdens mijn opleiding heb ik veel geaquarelleerd, ook nu doe ik dit veel ; dit medium geeft me als geen ander de mogelijkheid om snel beeldnotities te maken en impressies vast te leggen . De snelheid en het speelse trekken mij aan onafhankelijk van het feit dat de gecompliceerde techniek tegelijk een uitdaging is.

wierd voor schilderij

Mijn aandacht gaat voornamelijk uit naar het landschap.
Met name de woeste kracht die de natuur uitstraalt in de bergen is een onuitputtelijke bron van inspiratie.
Als er soms mensen opduiken spelen ze een marginale rol ,bijvoorbeeld om de ruimte nog meer te benadrukken.

Het laatste jaar is er een kentering zichtbaar; zowel voor wat betreft onderwerp als techniek.
Ik zoek mijn inspiratie vaker dicht bij huis in de veelvormigheid van het duinlandschap
en werk mijn thema's uit met houtskool en Siberischkrijt.
Zo onderzoek ik de spanning tussen afbeelding en verbeelding.

Beeldende vorming heeft mij altijd aangetrokken . Het aan jonge mensen duidelijk maken dat je "anders" en vaak ook "meer" ziet als je tekent is een belangrijke voorwaarde voor goed tekenonderwijs.

Na het behalen van mijn 1e graads bevoegdheid Tekenen/Kunstgeschiedenis
ben ik tot 2005 leraar Tekenen geweest.